ظرفیت تجارت

FASD

بازارهای اصلی درآمد کل (٪)
اروپای جنوبی 66.00٪
اروپای غربی 17.00٪
آمریکای شمالی 2.00٪
شمال اروپا 2.00٪
آمریکای جنوبی 2.00٪
جنوب شرقی آسیا 2.00٪
اروپای شرقی 2.00٪
بازار داخلی 1.00٪
آسیای جنوبی 1.00٪
شرق میانه 1.00٪
اقیانوسیه 1.00٪
آمریکای مرکزی 1.00٪
افریقا 1.00٪
آسیای شرقی 1.00٪

درآمد سالانه مجموع: US $ 1 میلیون - آمریکا 2.5 میلیون $

درصد صادرات: 91٪ - 100٪

شرایط کسب و کار

نزدیکترین بندر: YIANTIAN، گوانگژو، HUANGPU

قابلیت تجارت

تعداد کارمندان در گروه بازرگانی: 3/5 مردم

میانگین سرب زمان: 15 روز (بازدید کنندگان)

حالت صادرات: با استفاده از یک عاملواتساپ چت آنلاین!